Ciljevi toplinske zaštite su postizanje odgovarajuće toplinske udobnosti i ugodne unutarnje klime u stambenom prostoru te zaštita krovne konstrukcije. Saznajte kako ih ostvariti…

Mjere toplinske zaštite ostvaruju se u projektiranju i izvođenju uz kontinuitet ugradnje toplinske izolacije, tj. ugradnju materijala bez prekida, s dobro zabrtvljenim spojevima različitih građevinskih elemenata. Prekid toplinske izolacije zbog konstrukcijskih razloga, propusne reške na spojevima elemenata i svi dijelovi vanjskog omotača zgrade kroz koje je povećan toplinski tok označavaju se pojmom „toplinski most“. Toplinski most uzrokuje gubitak topline i nastanak građevinske štete zbog kondenzacije vodene pare na unutarnjim površinama, a posljedica je pojava gljivica i plijesni

Unutarnja kondenzacija može uzrokovati propadanje građevinskog materijala i smanjen učinak termoizolacije.

Posljedice kondenzacije

Opasno stvaranje kondenzata unutar slojeva građevinske konstrukcije uzrokuje razlika temperature između unutarnjeg i vanjskog prostora, što ovisi o klimatskim uvjetima, vrsti i svojstvima materijala od kojih je građevinski dio sastavljen, redoslijedu slojeva materijala, kao i debljini svakog pojedinog sloja.

Što treba znati o toplinskoj zaštiti 5
Drvo, kao nosivi materijal lagane konstrukcije krovišta, kraće će trajati ako je izloženo dugotrajnom djelovanju vode i vlage. Termoizolacijski materijali, kao što su mineralna vuna i celulozne pahuljice koje se upuhuju u šupljine između rogova, vrlo su paropropusni i osjetljivi na vodu i vlagu, pa kada upiju vodu, potpuno gube svoja izolacijska svojstva. Stoga, ako se zimi pojavi kondenzat, on tijekom ljeta mora ispariti. No kada nakupljena vlaga ne može ispariti tijekom ljetnog perioda i u slučajevima prekomjernog vlaženja materijala potrebno je izmijeniti sustav građevinskog dijela ili nekim drugim zahvatom osigurati pravilan tok kretanja topline i vlage. Izgraditi kuću bez toplinskih mostova gotovo je nemoguće, ali uz pravilno riješene detalje, njihove negativne posljedice mogu se smanjiti na minimum.

Mali rječnik pojmova u tekstu:

REŠKA – prostor ili otvor između dvaju ili više elemenata u strukturi građevine (njem. Fuge) TOPLINSKI TOK – prirodni proces izjednačavanja temperature kada se toplina kreće iz prostora više prema prostoru niže temperature; smjer toplinskog toka zimi je iz unutarnjeg grijanog prostora prema vanjskom hladnom