Krovni pokrov materijal je završne vanjske obloge krova koji štiti od štetnih i nepovoljnih vanjskih utjecaja, kiše i drugih oborina, jakog vjetra, smrzavanja, žege, buke ili vatre. Pokrov mora biti vodonepropustan, postojan pri vremenskim promjenama te siguran i otporan na djelovanje vatre. Kao pokrov ugrađuje se crijep, eternit, lim – ravni ili valoviti, bitumenska šindra i slično. Odabir pokrova ovisi o nagibu krovišta, klimatskim uvjetima i okruženju, a propisan je lokalnim uvjetima gradnje.

Zračni ventilirani sloj omogućava prirodno strujanje zraka u prostoru između pokrova i krovne konstrukcije kako bi se smanjila temperatura i isušila vlaga iz okoliša koja se, prodirući kroz crijep, može zadržavati u nižim slojevima i prouzročiti truljenje letvi – nosača pokrova, kao i eventualna vlaga iz unutarnjeg prostora koja se isušuje u ljetnom periodu. Elementi krovne opreme omogućuju ulazak zraka uz strehu preko mrežice, koja se postavlja da spriječi ulazak insekata, i izlazak kroz odzraku pri sljemenu krova. Kontraletve postavljaju se uzdužno preko folije po rogovima, a preko njih se izvodi letvanje za polaganje crijepa ili nekog drugog pokrova. Visinu ventiliranog sloja potrebno je proračunati, a za naše uvjete iznosi minimalno 5 cm.

Presjek kosog krova - Zračni ventilirani sloj

Vodonepropusna- paropropusna folija relativno je nov materijal koji je zamijenio krovnu bitumensku ljepenku. Njena je funkcija štititi slojeve krova od eventualnog prodora oborinske vode, a u isto vrijeme omogućiti „disanje“ krova – prirodni tok difuzije vodene pare iz unutarnjeg prostora. Neke vrste folije pričvršćuju se na daščanu oplatu, a neke direktno na drvene rogove krovne konstrukcije i toplinsku izolaciju.

Toplinska izolacija
Međuprostor između drvenih rogova krovišta popunjava se filcom mineralne vune ili nekim drugim termoizolacijskim materijalom koji tijesno prianja uz podlogu i drvenu konstrukciju, kao npr. celuloznim pahuljicama koje se upuhuju u šupljine između rogova. Debljina sloja toplinske izolacije određuje se proračunom. Praksa je ugraditi toplinsku izolaciju u cijeloj visini roga, a još jedan sloj termoizolacije preporučuje se postaviti s gornje ili donje strane drvene konstrukcije, ovisno o uvjetima prostora, kako bi se spriječio nastanak linijskih toplinskih mostova zbog reški nastalih skupljanjem mineralne vune i različitim koeficijentima prolaska topline kroz drvo i termoizolaciju.

Parna brana je građevinska folija visokog stupnja paronepropusnosti. Osnovna joj je namjena spriječiti da unutarnja vlaga iz prostora uđe u porozni sloj termoizolacije jer time izolator značajno gubi svoja toplinska svojstva. Parna brana koja se ugrađuje u lagane konstrukcije krovišta izrađena je od polietilenske (PE) folije. Postavlja se s donje strane roga, tj. s toplije strane termoizolacije. Da bi parna brana dobro funkcionirala, potrebno je rubove folija preklapati i dobro ih prelijepiti i zabrtviti, a na mjestima prodora, kao što je krovni prozor, potrebno je osigurati vodonepropustan i zrakonepropustan spoj folije krova s parnom branom VELUX krovnog prozora preko tvorničke gumene brtve.

Presjek kosog krova - Parna brana

Unutarnja obloga najčešće se izvodi od gips-kartonskih ploča direktno pričvršćenih s donje strane roga ili preko tipske metalne pocinčane potkonstrukcije između koje se može ugraditi dodatni sloj filca mineralne vune, a može se ugraditi i drvena ili neka druga obloga, što ovisi o oblikovanju interijera.

Građevinska limarija – elementi kao što su limeni žljebovi, cijevi oborinske odvodnje, ventilacijske i odušne cijevi, opšavi, snjegobrani. Limeni žljebovi s krovnih ploha preuzimaju oborinsku vodu i odvode je do vertikala oborinske odvodnje, a dalje do sustava oborinske odvodnje ili do ispusta na teren. Ravni limeni opšavi štite gornje površine zidova, istaka i drugih elemenata (vanjske prozorske klupčice) od oborinske vode kako bi se voda slijevala preko okapnice izvedene povijanjem lima.

Presjek kosog krova - Građevinska limarija
Opšavi na mjestima gdje se spajaju horizontalne, vertikalne i kose krovne plohe štite krov od prokišnjavanja, kao npr. opšavi uz pokrove na zabatima, kutni opšavi uz vertikalne zidove, uvalni opšavi na spoju dviju kosih krovnih ploha te opšavi uz proboje krovnih ploha (krovnih prozora, dimnjaka, ventilacijskih cijevi, antena, odzraka kanalizacije).