Izvedba rekonstrukcije i prenamjene negrijanog tavana u grijano stambeno potkrovlje zahtijeva vrlo pažljivo planiranje, a jedan od aspekata je racionalna uporaba energije i toplinska zaštita definirana zahtjevima tehničkih propisa.
Odabir materijala, redoslijed pojedinih slojeva, odgovarajuća debljina toplinsko-izolacijskih materijala i postavljanje izolacije s prave strane moraju omogućiti prirodni fizikalni proces toplinskog i difuznog toka, bez opasnosti pojave građevinske štete. Svaka pojedina situacija zahtijeva specifična rješenja pa se u tome svakako preporučuje potražiti stručnu pomoć.

Lagane konstrukcije krovišta izrađene od drveta, zbog ljetnog pregrijavanja, zahtijevaju ugradnju deblje toplinske izolacije kako bi se postigla toplinska stabilnost ljeti te spriječili toplinski gubici u zimskom periodu. U odnosu na vanjske zidove, gdje se uvijek preporučuje ugradnja termoizolacije s vanjske strane zida pročelja, krovovi se izoliraju postavljanjem toplinske izolacije između drvenih rogova, i to u punoj visini roga, uz ugradnju dodatnog sloja s donje strane konstrukcije krovišta.

Svaka faza izolacije kosog krova zahtijeva specifična rješenja, posebice s aspekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Termoizolacijski materijal je porozan pa upija vlagu iz unutarnjeg prostora, stoga ga s toplije strane treba štititi jakom parnom branom jer bi, u protivnom, izgubio i 90% svojih izolacijskih svojstava.

Izolacija kosog krova

Zaštita od vanjskih utjecaja

Osim vlage iz stambenog prostora, izolaciju treba štititi i od vanjskih utjecaja s gornje strane postavljanjem „kišne“ brane u obliku folije koja je vodonepropusna i paropropusna. Na taj je način spriječen prodor oborinske vode u dublje slojeve konstrukcije, a istovremeno je omogućen prirodni tok dijela difuzne vodene pare koja uspije proći kroz slojeve krova – kako vlaga iz prostora ne bi ostala zarobljena unutar krova jer tako može trajno oštetiti toplinsku izolaciju i drvenu konstrukciju krovišta.

Uz izolaciju krovišta usko je povezan pojam ventiliranog krova, a o njemu čitajte u jednoj od sljedećih tema.