Ugradnja krovnog prozora prema pravilima struke uz točno pridržavanje uputa proizvođača preduvjet je za dugi vijek svih ugrađenih elemenata i zdravi unutarnji prostor. Svi spojevi krovnog prozora moraju se sa slojevima krova povezati tako da osiguraju sigurnost i otpornost na sve vremenske uvjete, kao i toplinsku i zvučnu zaštitu.

Investiranje u kvalitetan krovni prozor neće biti isplativo ukoliko svi detalji nisu korektno izvedeni. Zato je iznimno važno pravilno ugraditi krovne prozore.

Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 10

Velux nudi cjelovit sustav proizvoda za energetski učinkovitu i pravilnu ugradnju krovnog prozora koji će osigurati vodonepropusnost, toplinsku izolaciju i brtvljenje svih spojeva kroz bržu, jednostavniju i sigurniju montažu. Svi originalni elementi su kompatibilni i svojim dimenzijama prilagođeni svakom tipu krovnog prozora, kao i grupama od dva ili više prozora.

• Originalni opšav osigurava vodonepropusni spoj s krovnim pokrovom i odvodnju oborinskih voda. Opšav odgovara točnim dimenzijama prozora i prilagođen je odabranoj vrsti krovnog pokrova. Namijenjen je profiliranim pokrovima profilacije do 120 mm ili ravnim pokrovima do 16 mm debljine te nagibima krovova od 15°  ̶  90°. Proizvodi se za standardni ili upušteni nivo ugradnje. U odnosu na standardnu ugradnju gdje je krovni prozor neznatno podignut u odnosu na krovni pokrov, nešto novijim sustavom upuštene ugradnje prozor se montira 40 mm dublje u krovnu konstrukciju.

• Žlijeb za odvodnju osigurava sigurnu odvodnju krovne vode iznad prozora.

• Hidroizolacijska maramica (BFX) sprječava eventualni prodor oborinskih voda i kondenzata u slojeve krova.

• Termoizolacijski okvir (BDX) osigurava ravnomjernu toplinsku zaštitu oko čitavog prozora i rješava problem ventilacijskog gubitka kroz reške na spoju prozora i krova.

• Parna brana (BBX) postavljena s toplije strane termoizolacije krovišta sprječava prodor vodene pare iz unutarnjeg prostora u toplinsku izolaciju krovišta u zimskim uvjetima.

Mali rječnik pojmova u tekstu

OPŠAV – najčešće limeni element koji štiti izložene dijelove konstrukcije od oborina gdje se voda slijeva preko izrađene okapnice (na gornjoj površini zida – atike, zidane ograde, vanjske prozorske klupčice) kao i limeni element koji osigurava vodonepropusnu vezu na sudaru horizontalnih, vertikalnih i/ili kosih ploha na kosom krovu (npr. opšav uz pokrov na zabatnom zidu, na uvali dviju krovnih ploha), tj. na mjestu prodora kroz krov za ugradbu krovnog prozora, dimnjaka ili instalacionih cijevi

REŠKA – prostor ili otvor između dvaju ili više elemenata u strukturi građevine (njem. – fuga)

PARNA BRANA – građevinski materijal male debljine i velikog otpora difuziji vodene pare; folija koja osigurava paronepropusnost i koja štiti termoizolaciju u laganim krovnim konstrukcijama od vlage iz unutarnjeg prostora i postavlja se s njene toplije strane (npr. polietilenska folija)

Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 10
Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 12
Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 13
Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 14
Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 15
Pravilna ugradnja krovnog prozora i izbor opšava 16