Krovni pokrovi predstavljaju završni sloj kojim se pokrivaju konstrukcije kosih ili ravnih krovova. Osnovna im je zadaća zaštititi krovnu konstrukciju od nepovoljnih i štetnih vanjskih utjecaja, čime se štite svi prostori i uređaji ispod krovne kape unutar vanjskog oplošja zgrade. Ne treba zanemariti niti estetsku komponentu – struktura pokrova i boja materijala na oblikovanom krovu sudjeluje u ukupnom dojmu građevine. Izgled pokrova mora biti usklađen s ostatkom građevine i uklopljen u okolnu gradnju. Provedbenim odredbama prostornih planova zadani su uvjeti gradnje radi zaštite tradicionalnih vrijednosti karakterističnih za određeno područje pa treba provjeriti je li njima propisan nagib krova i vrsta pokrova za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Izbor vrste krovnog pokrova određuje nagib krova, a oni su pak zadani klimatskim uvjetima. U primorskoj Hrvatskoj blaži su nagibi krovova s težim glinenim pokrovom (kupa kanalica, Mediteran crijep) zbog kiše i jakih udara vjetra, dok su u gorskoj Hrvatskoj krovovi strmiji, a pokrov laganiji (lim, eternit) zbog velikog opterećenja snijegom i ledom. Tradicionalno graditeljstvo s višestoljetnim iskustvom ustanovilo je pravila izvedbe i najpovoljniju orijentaciju krova u odnosu na primarne vjetrove.

O funkciji krovnog pokrova 7

S obzirom na svoju funkciju, krovni pokrovi moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

zatvaranje unutrašnjosti građevine prema vanjskom prostoru

zaštita od atmosferilija (kiša, snijeg, led) i njihovog brzog odvođenja s krova

stabilnost pri temperaturnom radu – zimi pri niskim temperaturama, ljeti uslijed sunčeva zračenja

zaštita od požara i udara groma

mehanička zaštita od prodora stranih tijela

trajnost u korištenju

sigurnost kretanja po krovu – postava, održavanje i popravak

O funkciji krovnog pokrova 8

Glavna odlika pokrovnog materijala je čvrstoća i otpornost. Svaki pokrov mora biti barem toliko čvrst i elastičan da uz vlastitu težinu podnese težinu snijega i leda, tlak najjačeg udara primarnog vjetra i težinu čovjeka prilikom izvedbe pokrova i popravaka na krovu. Pokrovni materijal mora biti otporan na udarce tuče, postojan uslijed smrzavanja, bez raspucavanja i ljuštenja površine. Uslijed ljetne žege materijal ne smije omekšati i deformirati se.

Otpornost na požar postiže se ugradnjom krovnog pokrova od nezapaljivih materijala.  Funkciju toplinske i zvučne zaštite preuzimaju slojevi koji se nalaze ispod krovnog pokrova. Vodootpornost pokrova na kosim krovovima postiže se samim načinom slaganja pokrovnog materijala, gustoćom pokrova i preklapanjem rubova koji odvode krovnu vodu najkraćim putem do streha i žljebova. Na ravnim krovovima zaštitu od vlage osigurava monolitna hidroizolacijska membrana od elastičnog vodonepropusnog materijala dobro zabrtvljenih spojeva, postavljena u blagom padu prema slivnicima koji odvode vodu s krova. 

O funkciji krovnog pokrova 9