Prilikom nabave krovnog prozora vrlo je bitno odabrati kvalitetan, vrhunski proizvod. No, uz to je jednako važna i njegova pravilna ugradnja jer da bi krovni prozor dobro funkcionirao, osim toplinske i zvučne izolacije te zaštite od atmosferilija, ključnu ulogu imaju i ventilacijski gubici topline kroz sljubnice – reške na spoju prozora i nosive konstrukcije krovišta u koje se ugrađuje.

Posljedice loše ugradnje, zbog nepravilnog spajanja slojeva izoliranog krova s opšavom krovnog prozora, rezultiraju propuštanjem krovne vode i kondenzacijom vodene pare.

Posljedice loše ugradnje, zbog nepravilnog spajanja slojeva izoliranog krova s opšavom krovnog prozora su:

  • propuštanje krovne vode

  • kondenzacija vodene pare na unutarnjim površinama, a posljedica je pojava gljivica i plijesni, pogotovo u prostorijama s većom relativnom vlagom, kao što su kuhinje i kupaonice.
Rezultat tzv. toplinskog mosta je veća potrošnja energije za grijanje te higijenski neadekvatan životni prostor štetan po zdravlje ukućana.

Kako izbjeći prokišnjavanje i energetske gubitke

Energetska učinkovitost bit će veća ako se koriste krovni prozori, opšavi i elementi za ugradnju istog proizvođača jer se na taj način izbjegavaju prokišnjavanje i energetski gubici.

Ključni faktori kvalitetne ugradnje krovnog prozora 5

VELUX krovni prozori nude cjelovit sustav s razrađenim svim elementima za ugradnju koji osigurava termoizolaciju i hidroizolaciju te bržu, jednostavniju i sigurniju montažu. Svi originalni elementi su kompatibilni i svojim dimenzijama prilagođeni svakom tipu krovnog prozora, kao i grupama od više prozora.

Ključni faktori kvalitetne ugradnje

Opšav oko krovnog prozora osigurava vodonepropusni spoj s krovnim pokrovom i odvodnju oborinskih voda. Opšav je prilagođen vrsti krovnog pokrova i proizvodi se za profilirane krovne pokrove (crijep) ili ravne krovne pokrove (šindra, lim, eternit).

Termoizolacijski okvir osigurava ravnomjernu toplinsku zaštitu oko čitavog prozora i sprečava ventilacijski gubitak kroz sljubnice. Ugradnja s vanjskim i unutarnjim folijama mora zabrtviti sve spojeve s konstrukcijom u koju se ugrađuje. Hidroizolacijska maramica (BFX) sprečava eventualni prodor oborinskih voda i kondenzata u slojeve krova. Parna brana (BBX) je folija koja se postavlja s toplije strane termoizolacije krovišta prije završne obloge (npr. gips-kartonskim pločama). Njezina funkcija je u zimskim uvjetima spriječiti prodor vodene pare iz unutarnjeg prostora u toplinsku izolaciju krovišta, gdje bi se pretvorila u kondenzat koji čini građevinsku štetu – umanjuje izolacijska svojstva i uništava drvenu građu krova.

Ključni faktori kvalitetne ugradnje krovnog prozora 6

Set za ugradnju unutarnje obloge (LSG) oko krovnog prozora sastoji se od potkonstrukcije za montažu obloge s već pravilno definiranim nagibima špaleta koje omogućuju maksimalan dotok dnevnog svjetla i strujanje zraka po cijeloj unutrašnjoj površini stakla, što zimi smanjuje mogućnost pojave kondenzacije.

Mali rječnik pojmova u tekstu:

TOPLINSKI MOST – područje na vanjskoj ovojnici grijanog prostora zgrade koje ima znatno manji otpor prolazu topline od prosječnog otpora za cijeli omotač zgrade i kroz koji se nepotrebno gubi toplinska energija potrebna za zagrijavanje u zimskom periodu. Zbog hladnije površine, na tim se mjestima brže taloži prašina, a može doći i do kondenzacije vodene pare

SLJUBNICA – mjesto spajanja dva građevinska elementa

REŠKA – prostor ili otvor između dvaju ili više elemenata u strukturi građevine (njem. – fuga)

DILATACIJSKA REŠKA – mjesto prekida i nastavljanja istovrsnih dijelova građevine koje omogućuje promjene dimenzija dijelova zbog temperaturnog ili drugog rada

OPŠAV – najčešće limeni element koji štiti izložene dijelove konstrukcije od oborina gdje se voda slijeva preko izrađene okapnice (na gornjoj površini zida – atike, zidane ograde, vanjske prozorske klupčice) kao i limeni element koji osigurava vodonepropusnu vezu na sudaru horizontalnih, vertikalnih i/ili kosih ploha na kosom krovu (npr. opšav uz pokrov na zabatnom zidu, na uvali dviju krovnih ploha), tj. na mjestu prodora kroz krov za ugradbu krovnog prozora, dimnjaka ili instalacionih cijevi

PARNA BRANA – građevinski materijal male debljine i velikog otpora difuziji vodene pare; folija koja osigurava paronepropusnost i koja štiti termoizolaciju u laganim krovnim konstrukcijama od vlage iz unutarnjeg prostora i postavlja se s njene toplije strane (npr. polietilenska folija)

ŠPALETA – bočna stranica otvora (uz prozor ili vrata)