Uređujući svoj dom u potkrovlju, cilj nam je dovesti što više prirodnog dnevnog svjetla i svježeg zraka. Tako stvaramo ugodni životni prostor i zdravu unutarnju klimu. Veličina prostorije, njezina namjena i orijentacija prema stranama svijeta odredit će veličinu prozora. Način otvaranja krovnog prozora i pozicija ručke odredit će smještaj prozora po visini u kosoj krovnoj plohi. Valja imati u vidu da bi površina prozorskog stakla trebala iznositi minimalno 1/7 površine poda prostorije.

Na projektom predviđenim mjestima potrebno je predvidjeti otvore za krovne prozore različitih dimenzija u krovnoj konstrukciji. Priprema otvora ovisi o tipu nosive krovne konstrukcije, radi li se o drvenom krovištu ili armirano-betonskoj kosoj ploči. VELUX krovni prozori standardiziranih su dimenzija i odgovaraju većini postojećih krovnih konstrukcija.

Priprema otvora za krovni prozor u drvenoj krovnoj konstrukciji

Krovni prozori ugrađuju se u prostor između drvenih rogova krovišta. Svijetli razmak između rogova treba biti veći od širine prozora. Sa svake strane prozora mora ostati 2 – 3 cm prostora za ugradbu toplinske izolacije. Primjer: za prozor širine 78 cm, svijetli razmak između rogova trebao bi biti 82 – 84 cm.

Priprema otvora za ugradnju krovnih prozora na drvenom krovištu.

Ukoliko su odabrani krovni prozori manjih dimenzija, tesar će izvesti dodatnu konstrukciju unutar polja između dva roga. Ukoliko se ugrađuje prozor veći od širine rogova, rješenje je izvedba mijene ili premosnice – dodatne poprečne grede oslonjene na susjedne rogove na koju se oslanja rog koji se krati za prilagodbu konstrukcije.

Različite dimenzije krovnih prozora.

Priprema otvora za krovni prozor u armirano-betonskoj kosoj krovnoj ploči

Radi li se o monolitnoj armirano-betonskoj ili polumontažnoj krovnoj konstrukciji, otvor za ugradbu krovnog prozora treba pripremiti s ukošenim gornjim i donjim rubom kako bi se maksimalno otvorio kut upadnih zraka svjetla.

Priprema otvora za ugradnju krovnih prozora na armirano - betonskoj kosoj krovnoj ploči.

Oplata za lijevanje betona izvodi se tako da je gornji rub horizontalan, a donji vertikalan – do spoja s oblogom kose plohe krova. Širina otvora uvećana je za 2 – 3 cm sa svake strane – prema pravilima za ugradnju, a duljina otvora proračunava se s obzirom na veličinu prozora i nagib krovne plohe.

Otvori za krovne prozore različitih dimenzija u armirano - betonskoj kosoj krovnoj ploči.