Uređujući svoj dom u potkrovlju, cilj nam je dovesti što više prirodnog dnevnog svjetla i svježeg zraka. Tako stvaramo ugodni životni prostor i zdravu unutarnju klimu. Veličina prostorije, njezina namjena i orijentacija prema stranama svijeta odredit će veličinu prozora. Način otvaranja krovnog prozora i pozicija ručke odredit će smještaj prozora po visini u kosoj krovnoj plohi. Valja imati u vidu da bi površina prozorskog stakla trebala iznositi minimalno 1/7 površine poda prostorije.

Na projektom predviđenim mjestima potrebno je predvidjeti otvore za krovne prozore u krovnoj konstrukciji. Priprema otvora ovisi o tipu nosive krovne konstrukcije, radi li se o drvenom krovištu ili armirano-betonskoj kosoj ploči. VELUX krovni prozori standardiziranih su dimenzija i odgovaraju većini postojećih krovnih konstrukcija.

Priprema otvora za krovni prozor u drvenoj krovnoj konstrukciji

Krovni prozori ugrađuju se u prostor između drvenih rogova krovišta. Svijetli razmak između rogova treba biti veći od širine prozora. Sa svake strane prozora mora ostati 2 – 3 cm prostora za ugradbu toplinske izolacije. Primjer: za prozor širine 78 cm, svijetli razmak između rogova trebao bi biti 82 – 84 cm.

Ukoliko je odabrana manja veličina prozora, tesar će izvesti dodatnu konstrukciju unutar polja između dva roga. Ukoliko se ugrađuje prozor veći od širine rogova, rješenje je izvedba mijene ili premosnice – dodatne poprečne grede oslonjene na susjedne rogove na koju se oslanja rog koji se krati za prilagodbu konstrukcije.

Priprema otvora za krovni prozor u armirano-betonskoj kosoj krovnoj ploči

Radi li se o monolitnoj armirano-betonskoj ili polumontažnoj krovnoj konstrukciji, otvor za ugradbu krovnog prozora treba pripremiti s ukošenim gornjim i donjim rubom kako bi se maksimalno otvorio kut upadnih zraka svjetla.

Oplata za lijevanje betona izvodi se tako da je gornji rub horizontalan, a donji vertikalan – do spoja s oblogom kose plohe krova. Širina otvora uvećana je za 2 – 3 cm sa svake strane – prema pravilima za ugradnju, a duljina otvora proračunava se s obzirom na veličinu prozora i nagib krovne plohe.