Važnu ulogu pri odabiru krovnog prozora ima postojeće stanje prostora, to jest ima li potkrovlje nadozid ili su drveni rogovi položeni na nazidnicu na međukatnoj konstrukciji uz strehu krova, kolika je visina parapetnog zida i nagib krova i tome slično.
Uz ove podatke, namjena prostora, tlocrtna organizacija i dispozicija namještaja odredit će tip prozora prema načinu otvaranja i položaju ručke, a s tim u vezi i poziciju krovnog prozora unutar plohe krova. Ako obodni zidovi to dopuštaju, najbolje bi bilo prozor ugraditi tako da njegov donji rub bude na visini 90 – 110 cm. Time će vizualni kontakt s okolišem biti moguć i u sjedećem položaju.

Odabir tipa prozora prema vrsti ovjesa

Postoje dva tipa ovjesa krila na doprozornik i načina otvaranja primjenjiva na različite pozicije ugradnje – više ili niže u prostoru.

OSNOVNI TIP je krovni prozor sa središnjim ovjesom, a njegove su karakteristike: – primjenjuje se za ugradnju u krovište s nižim nadozidom, do najveće visine od 130 cm iznad kote poda. – ručka za otvaranje smještena je na gornjem dijelu krila, što omogućava lako otvaranje i zatvaranje. Ručka bi trebala biti u dosegu ruke, na visini od 185 do 220 cm. – prednost ovog načina otvaranja je praktično rukovanje i preporučuje se ako je ispod prozora namještaj – komoda, sofa ili radni stol. – niska ugradnja prozora bliže strehi krova omogućit će bolji pogled na vanjski prostor i u sjedećem i u stojećem položaju.

Niska ugradnja prozora bliže strehi krova omogućit će bolji pogled na vanjski prostor i u sjedećem i u stojećem položaju.

Drugi tip krovnog prozora s obzirom na poziciju ovjesa je krovni prozor s dvostrukim načinom otvaranja gdje se krilo rotira prema van oko gornje šarke, što omogućava neometane vizure i panoramski pogled.

Njegove su karakteristike: – praktičan je za ugradnju na visokom nadozidu, na visini 110 – 150 cm od nivoa poda. – dodatna ručka za otvaranje nalazi se na donjem rubu krila i za njegovo otvaranje neophodan je slobodan pristup, bez namještaja smještenog ispod prozora. – prednost ovog prozora je veća količina svjetla u potkrovlju otklapanjem krila u vanjski prostor.

Kako odrediti pravilnu poziciju krovnih prozora 5

Krovni prozor smješten na visini od 90-200cm kako bi se omogućili pogledi prema vanjskom prostoru i u stojećem i u sjedećem položaju. Nagib krovne plohe odredit će dužinu prozora pa će na strmijem krovu dužina biti kraća, a na krovu manjeg nagiba dulja.

Za rukovanje prozorima na većoj visini možemo koristiti šipku za upravljanje ili ugraditi sustav za daljinsko upravljanje i električno napajanje.

Mali rječnik pojmova u tekstu:

  • Nadozid – vanjski zid potkrovlja ili tavana uz strehu kosog krova na koji se oslanja konstrukcija krovišta. Maksimalna visina nadozida definirana je prostornim planovima i iznosi 90-120cm. Visina se mjeri s unutarnje strane zida od gotovog poda do početka kosog podgleda krovne konstrukcije (bez žbuke ako ista postoji)
  • Parapetni zid – dio zida ispod prozorskog otvora; zidna ograda na rubovima krova, terase, balkona
  • Drveni rogovi – dio osnovne konstrukcije krovišta – drvene grede koso položene od strehe prema sljemenu u nagibu prema odabranom tipu pokrova, koje prenose vertikalna opterećenja pokrovnog materijala i horizontalna opterećenja (snijeg, vjetar) na ostale elemente krovne konstrukcije na osnom razmaku od 60-90cm
  • Nazidnica – drvena greda pričvršćena vijcima ili betonskim sidrima na nadozid na koju se fiksiraju rogovi krovišta
  • Ovjes – odnosi se na poziciju okova (šarki) oko kojeg prozorsko krilo rotira (središnji ili gornji ovjes)
  • Doprozornik – fiksni dio prozora koji se nepomično ugrađuje u otvor obodnog (vanjskog) zida, stropa ili krova zgrade
  • Dispozicija namještaja – raspored namještaja u prostoru
  • Kota poda – razina pod