Kako odrediti pravilnu poziciju krovnih prozora

Važnu ulogu pri odabiru krovnog prozora ima postojeće stanje prostora, to jest ima li potkrovlje nadozid (*) ili su drveni rogovi (*) položeni na nazidnicu (*) na međukatnoj konstrukciji uz strehu krova, kolika je visina parapetnog zida (*) i nagib krova…
Uz ove podatke, namjena prostora, tlocrtna organizacija i dispozicija namještaja odredit će tip prozora prema načinu otvaranja i položaju ručke, a s tim u vezi i poziciju krovnog prozora unutar plohe krova. Ako obodni zidovi to dopuštaju, najbolje bi bilo prozor ugraditi tako da njegov donji rub bude na visini 90 – 110 cm. Time će vizualni kontakt s okolišem biti moguć i u sjedećem položaju.

Odabir tipa prozora prema vrsti ovjesa (*)

Postoje dva tipa ovjesa krila na doprozornik (*) i načina otvaranja primjenljiva na različite pozicije ugradnje – više ili niže u prostoru.
OSNOVNI TIP je krovni prozor sa središnjim ovjesom, a njegove su karakteristike: – primjenjuje se za ugradnju u krovište s nižim nadozidom, do najveće visine od 130 cm iznad kote poda. – ručka za otvaranje smještena je na gornjem dijelu krila, što omogućava lako otvaranje i zatvaranje. Ručka bi trebala biti u dosegu ruke, na visini od 185 do 220 cm. – prednost ovog načina otvaranja je praktično rukovanje i preporučuje se ako je ispod prozora namještaj – komoda, sofa ili radni stol. – niska ugradnja prozora bliže strehi krova omogućit će bolji pogled na vanjski prostor i u sjedećem i u stojećem položaju.

Niska ugradnja prozora bliže strehi krova omogućit će bolji pogled na vanjski prostor i u sjedećem i u stojećem položaju.

Drugi tip krovnog prozora s obzirom na poziciju ovjesa je krovni prozor s dvostrukim načinom otvaranja gdje se krilo rotira prema van oko gornje šarke, što omogućava neometane vizure i panoramski pogled.

Njegove su karakteristike: – praktičan je za ugradnju na visokom nadozidu, na visini 110 – 150 cm od nivoa poda. – dodatna ručka za otvaranje nalazi se na donjem rubu krila i za njegovo otvaranje neophodan je slobodan pristup, bez namještaja smještenog ispod prozora. – prednost ovog prozora je veća količina svjetla u potkrovlju otklapanjem krila u vanjski prostor.

Krovni prozor smješten na visini od 90-200cm kako bi se omogućili pogledi prema vanjskom prostoru i u stojećem i u sjedećem položaju. Nagib krovne plohe odredit će dužinu prozora pa će na strmijem krovu dužina biti kraća, a na krovu manjeg nagiba dulja.

Za rukovanje prozorima na većoj visini možemo koristiti šipku za upravljanje ili ugraditi sustav za daljinsko upravljanje i električno napajanje.

Mali rječnik pojmova u tekstu:

  • Nadozid – vanjski zid potkrovlja ili tavana uz strehu kosog krova na koji se oslanja konstrukcija krovišta. Maksimalna visina nadozida definirana je prostornim planovima i iznosi 90-120cm. Visina se mjeri s unutarnje strane zida od gotovog poda do početka kosog podgleda krovne konstrukcije (bez žbuke ako ista postoji)
  • Parapetni zid – dio zida ispod prozorskog otvora; zidna ograda na rubovima krova, terase, balkona
  • Drveni rogovi – dio osnovne konstrukcije krovišta – drvene grede koso položene od strehe prema sljemenu u nagibu prema odabranom tipu pokrova, koje prenose vertikalna opterećenja pokrovnog materijala i horizontalna opterećenja (snijeg, vjetar) na ostale elemente krovne konstrukcije na osnom razmaku od 60-90cm
  • Nazidnica – drvena greda pričvršćena vijcima ili betonskim sidrima na nadozid na koju se fiksiraju rogovi krovišta
  • Ovjes – odnosi se na poziciju okova (šarki) oko kojeg prozorsko krilo rotira (središnji ili gornji ovjes)
  • Doprozornik – fiksni dio prozora koji se nepomično ugrađuje u otvor obodnog (vanjskog) zida, stropa ili krova zgrade
  • Dispozicija namještaja – raspored namještaja u prostoru
  • Kota poda – razina pod