Procjenjujući mogućnosti svoga tavana, osim tlocrtne površine svakako treba uzeti u obzir nagib krovne plohe. Nagib krova ovisi o krovnoj konstrukciji i vrsti krovnog pokrova koji štiti kuću od nepovoljnih vanjskih utjecaja. Važan faktor u odabiru nagiba i pokrova mjesne su klimatske prilike, tj. podneblje u kojem se zgrada nalazi.
Vrsta završnog pokrova i nagib krova propisani su uvjetima uređenja prostora za različite namjene zgrada i zato je dobro prije odluke o preuređenju raspitati se o svim takvim detaljima kod nadležnih lokalnih tijela graditeljstva.

Tradicionalni krov

Ovakav krov ugodan je za boravak, a povezivanje više namjena u jedinstveni prostor dat će dojam veće prostornosti. Suvremeni koncept stanovanja često spaja dnevni boravak, radni kutak, blagovaonicu pa i kuhinju u jednu prostornu cjelinu prilagođenu konstruktivnim elementima krovišta tako da se različite funkcije preklapaju i prostor izgleda veći nego što to uistinu jest.

Strmi krov

Potkrovlje pod strmim krovom pruža mnoštvo kreativnih rješenja. Nad središnjim dijelom krova, pod sljemenom, prostor ima veliku visinu i takav volumen otvara mogućnost izvedbe još jedne etaže ili dodatnog galerijskog prostora nad dijelom tlocrta. Posebna je kvaliteta vizualno povezivanje po visini, kada se dnevni boravak proširi vertikalno na intimniju razinu koja može biti organizirana kao radni kutak, biblioteka, prostor za čitanje ili povučena platforma za spavanje.

Lomljeni krov

Krovna ploha je prelomljena, a gabarit krovišta osigurava veći volumen korisnog prostora. Mansart je upotrijebio konstrukciju lomljenog krova da bi tavanski prostor pretvorio u stambeno potkrovlje.

Danas se mansardni krovovi rijetko izvode, ali u većim gradovima niz je zgrada s krovom ovog upotrebljivog oblika koji čekaju adaptaciju i stanare koji će kreativno iskoristiti potencijale koje ovakvo potkrovlje nudi.

Kosi krov blagog nagiba