Postojeći neispravni dimnjaci predstavljaju veliku opasnost za život i zdravlje te materijalna dobra. Utvrđeno je da su neispravni dimnjaci najčešći uzrok požara. Narušena statička stabilnost dovodi do urušavanja dimnjaka, a poroznost materijala i neispravni aparati i priključci do trovanja ugljičnim monoksidom, često i sa smrtnim posljedicama.

Neispravni dimnjaci su oni dimnjaci koji ne zadovoljavaju dimnjačarske norme zbog krivog dimenzioniranja i nezadovoljavajuće izvedbe. To su ujedno i dimnjaci bez kontrole i nadzora nadležne dimnjačarske službe. Kako bi se spriječile katastrofalne štete i zaštitili životi i zdravlje, građani su dužni djelovati preventivno te redovito obavljati kontrolu i čišćenje dimovodnih kanala.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji. Koncesionar za određeno područje jedini je ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova i za svoj rad izdaje dokumentaciju.
Kada zvati dimnjačara 4

Vlasnici i korisnici dužni su nadležnoj dimnjačarskoj službi omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata barem jednom godišnje. Isto tako dužni su, na zahtjev ovlaštenog dimnjačara, obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata te o sezoni loženja i omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu koji se koristi. Pregled dimnjaka potrebno je obaviti i prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne upotrebe ako dimnjak nije bio korišten dulje od godinu dana.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

Kada zvati dimnjačara?

najmanje jednom godišnje ili češće prema zahtjevima iz projekta građevine
prije prve upotrebe novog dimnjaka
prije ponovne upotrebe dimnjaka koji se nije koristio duže od godinu dana
prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva
kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče
kada senzor na plinskom uređaju za loženje upozorava na nepravilan rad dimnjaka
kada kod upotrebe plinskog uređaja za loženje dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru jer postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova
kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris
kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku
kada dođe do provlaživanja dimnjaka
nakon nastanka požara u dimnjaku
nakon svakog izvanrednog događaja

Da bi dimnjačarska služba mogla obaviti svoj posao, potrebno je osigurati pristup svim dijelovima dimnjaka. Vratašca za čišćenje u najnižoj i najvišoj etaži moraju biti ugrađena i dostupna, a ne zaklonjena ugrađenim elementima namještaja (kuhinje, kupaonice, fiksni ormari). Dimovodni kanali namijenjeni su isključivo odvođenju dimnih plinova i nije dopušteno spajanje kuhinjske nape ili ventilatora.

Kada zvati dimnjačara 5

Što dimnjačar treba odraditi na redovitom godišnjem ili izvanrednom pregledu?

provjeriti ispravnost i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje
očistiti dimnjak i uređaj za loženje
poduzeti mjere za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

Kada zvati dimnjačara 6
Kada zvati dimnjačara 7
Kada zvati dimnjačara 8
Kada zvati dimnjačara 9
potkrovlje.hr_dimnjacar_004
potkrovlje.hr_dimnjacar_003
potkrovlje.hr_dimnjacar_002
potkrovlje.hr_dimnjacar_001
previous arrow
next arrow
potkrovlje.hr_dimnjacar_004
potkrovlje.hr_dimnjacar_003
potkrovlje.hr_dimnjacar_002
potkrovlje.hr_dimnjacar_001
previous arrow
next arrow