Presjek kosog krova

Presjek kosog krova

Krovni pokrov materijal je završne vanjske obloge krova koji štiti od štetnih i nepovoljnih vanjskih utjecaja, kiše i drugih oborina, jakog vjetra, smrzavanja, žege, buke ili vatre. Pokrov mora biti vodonepropustan, postojan pri vremenskim promjenama te siguran i...
Pravilno izoliranje kosog krova

Pravilno izoliranje kosog krova

Izvedba rekonstrukcije i prenamjene negrijanog tavana u grijano stambeno potkrovlje zahtijeva vrlo pažljivo planiranje, a jedan od aspekata je racionalna uporaba energije i toplinska zaštita definirana zahtjevima tehničkih propisa. Odabir materijala, redoslijed...